60.000 học sinh hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô

60.000 học sinh hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô

Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018

Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018

28 học sinh được vinh danh Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô

28 học sinh được vinh danh Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô

Hà Nội vinh danh 28 Đại sứ Văn hóa Đọc

Hà Nội vinh danh 28 Đại sứ Văn hóa Đọc

Hà Nội vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc

Hà Nội vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc

Công bố danh sách 4 Đại sứ tiêu biểu Văn hóa đọc Thủ đô

Công bố danh sách 4 Đại sứ tiêu biểu Văn hóa đọc Thủ đô