Hơn 4.100 học sinh tham gia cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

Hơn 4.100 học sinh tham gia cuộc thi vẽ 'Đan Mạch trong mắt em 2018 - Giấc mơ xanh'

60.000 học sinh hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô

60.000 học sinh hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô

Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018

Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018

28 học sinh được vinh danh Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô

28 học sinh được vinh danh Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô

Hà Nội vinh danh 28 Đại sứ Văn hóa Đọc

Hà Nội vinh danh 28 Đại sứ Văn hóa Đọc

Hà Nội vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc

Hà Nội vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc

Công bố danh sách 4 Đại sứ tiêu biểu Văn hóa đọc Thủ đô

Công bố danh sách 4 Đại sứ tiêu biểu Văn hóa đọc Thủ đô

Hàng loạt mương thoát nước Hà Nội ùn tắc vì rác thải

Hàng loạt mương thoát nước Hà Nội ùn tắc vì rác thải