Độc đáo dự án Thư viện container

Độc đáo dự án Thư viện container

Những thành quả từ Hành trình Kết nối giao thương với Đồng Tháp

Những thành quả từ Hành trình Kết nối giao thương với Đồng Tháp

Thư viện Container: 482 niềm vui ngày tựu trường tại Tháp Mười

Thư viện Container: 482 niềm vui ngày tựu trường tại Tháp Mười

Khai trương thư viện container tại Đồng Tháp

Khai trương thư viện container tại Đồng Tháp

Đồng Tháp đưa Thư viện container vào hoạt động

Đồng Tháp đưa Thư viện container vào hoạt động

Thư viện container

Thư viện container

Tân Thanh đồng hành dự án thư viện container 'Mỗi trang sách - Vạn ước mơ'

Tân Thanh đồng hành dự án thư viện container 'Mỗi trang sách - Vạn ước mơ'

Đồng Tháp sắp có thư viện container hiện đại

Đồng Tháp sắp có thư viện container hiện đại