Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Cà Mau: Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

Cà Mau: Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục HS ngộ độc nước súc miệng

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục HS ngộ độc nước súc miệng

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội 2019

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội 2019

Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng fluor, 45 học sinh phải nhập viện

Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng fluor, 45 học sinh phải nhập viện

Cà Mau: 45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng ngừa sâu răng

Cà Mau: 45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng ngừa sâu răng

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng

45 học sinh tiểu học Cà Mau nhập viện sau khi súc miệng dung dịch Fluor

45 học sinh tiểu học Cà Mau nhập viện sau khi súc miệng dung dịch Fluor

45 HS nhập viện sau khi súc miệng dung dịch ngừa sâu răng

45 HS nhập viện sau khi súc miệng dung dịch ngừa sâu răng

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

45 học sinh nhập viện do ngậm nước phòng trừ sâu răng

45 học sinh nhập viện do ngậm nước phòng trừ sâu răng

Súc miệng dung dịch Fluor ngừa sâu răng, hàng chục học sinh ở Cà Mau nhập viện

Súc miệng dung dịch Fluor ngừa sâu răng, hàng chục học sinh ở Cà Mau nhập viện

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi xúc miệng bằng dung dịch Fluor

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi xúc miệng bằng dung dịch Fluor

Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Hàng loạt học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Hàng loạt học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Sau khi xúc miệng, 45 học sinh ở Cà Mau nhập viện

Sau khi xúc miệng, 45 học sinh ở Cà Mau nhập viện

Súc miệng bằng dung dịch Flour nhiều học sinh tiểu học nhập viện

Súc miệng bằng dung dịch Flour nhiều học sinh tiểu học nhập viện