Cần Thơ: Trường tiểu học có 18 giáo viên, 12 người bỏ dạy đi du lịch?

Cần Thơ: Trường tiểu học có 18 giáo viên, 12 người bỏ dạy đi du lịch?

Giáo viên miền Tây 'bỏ dạy' đi học môn 'xóa mù bơi' ở Đà Nẵng?

Giáo viên miền Tây 'bỏ dạy' đi học môn 'xóa mù bơi' ở Đà Nẵng?

Hiệu trưởng và giáo viên trường tiểu học nghỉ dạy để đi du lịch

Hiệu trưởng và giáo viên trường tiểu học nghỉ dạy để đi du lịch

Xác minh thông tin hàng loạt giáo viên bỏ dạy học đi du lịch

Xác minh thông tin hàng loạt giáo viên bỏ dạy học đi du lịch

Hàng loạt giáo viên ở miền Tây bỏ dạy học đi du lịch ở Đà Nẵng

Hàng loạt giáo viên ở miền Tây bỏ dạy học đi du lịch ở Đà Nẵng

Trưởng Phòng GDĐT phát hiện hơn nửa trường 'trốn' đi 'nghỉ mát'!

Trưởng Phòng GDĐT phát hiện hơn nửa trường 'trốn' đi 'nghỉ mát'!

Ban giám hiệu cùng giáo viên bỏ dạy giữa kỳ ra Đà Nẵng 'xóa mù bơi'

Ban giám hiệu cùng giáo viên bỏ dạy giữa kỳ ra Đà Nẵng 'xóa mù bơi'

Có hay không việc hàng loạt giáo viên đi 'du lịch' giữa năm học?

Có hay không việc hàng loạt giáo viên đi 'du lịch' giữa năm học?