Nếu bị kết luận là có tội, thầy giáo dâm ô sẽ bị bao nhiêu năm tù?

Nếu bị kết luận là có tội, thầy giáo dâm ô sẽ bị bao nhiêu năm tù?

Cô giáo dùng thước kẻ, cán cờ đánh vào đầu học sinh: Hiệu trưởng nói gì?

Cô giáo dùng thước kẻ, cán cờ đánh vào đầu học sinh: Hiệu trưởng nói gì?

Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào đầu và tay 9 học sinh

Cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào đầu và tay 9 học sinh

Chín học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vì không chịu học bài

Chín học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vì không chịu học bài

Vì lười học, 9 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu

Vì lười học, 9 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu

Vì lười học, 9 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu

Vì lười học, 9 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu

Học sinh lười học bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào đầu

Học sinh lười học bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào đầu

Không học thuộc bài, 9 học sinh tiểu học bị cô giáo chủ nhiệm đánh

Không học thuộc bài, 9 học sinh tiểu học bị cô giáo chủ nhiệm đánh

Giáo viên chủ nhiệm đánh 9 học sinh lớp 5 vì lười học

Giáo viên chủ nhiệm đánh 9 học sinh lớp 5 vì lười học

Cô giáo dùng thước đánh hàng chục học sinh vì viết chữ xấu

Cô giáo dùng thước đánh hàng chục học sinh vì viết chữ xấu

Không chịu học bài, 9 học sinh lớp 5 bị cô giáo chủ nhiệm cầm thước đánh vào đầu và tay

Không chịu học bài, 9 học sinh lớp 5 bị cô giáo chủ nhiệm cầm thước đánh vào đầu và tay

Hà Nội: Giáo viên dùng thước đánh vào đầu nhiều học sinh tiểu học

Hà Nội: Giáo viên dùng thước đánh vào đầu nhiều học sinh tiểu học

Cô giáo xin lỗi vì đã dùng thước đánh vào đầu học sinh

Cô giáo xin lỗi vì đã dùng thước đánh vào đầu học sinh