Băn khoăn lạm thu

Băn khoăn lạm thu

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Trường tiểu học đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội sẽ học một buổi mỗi ngày từ 17/9

Trường tiểu học đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội sẽ học một buổi mỗi ngày từ 17/9

Trường tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Thiếu phòng học vẫn đưa học thêm vào thời khóa biểu chính khóa

Trường tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Thiếu phòng học vẫn đưa học thêm vào thời khóa biểu chính khóa

Trường tiểu học đông nhất Hà Nội bỏ lịch học luân phiên, bán trú

Trường tiểu học đông nhất Hà Nội bỏ lịch học luân phiên, bán trú

Lịch học lạ tại trường tiểu học đông nhất thủ đô

Lịch học lạ tại trường tiểu học đông nhất thủ đô

Phụ huynh trường tiểu học đông nhất Thủ đô than trời vì lịch học

Phụ huynh trường tiểu học đông nhất Thủ đô than trời vì lịch học

Lịch học lạ ở trường tiểu học đông nhất Hà Nội: Hiệu trưởng lên tiếng

Lịch học lạ ở trường tiểu học đông nhất Hà Nội: Hiệu trưởng lên tiếng

Đến hẹn lại... lạm thu

Đến hẹn lại... lạm thu

Tình trạng lạm thu: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Tình trạng lạm thu: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu