Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Cố Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 'yên nghỉ muôn đời' trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn

Cố Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 'yên nghỉ muôn đời' trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn

Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nhiều đoàn viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình viếng cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Đức Bà

Đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Đức Bà

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng