Những lực lượng tinh nhuệ nhất bảo vệ Thủ đô sau 66 năm giải phóng

Những lực lượng tinh nhuệ nhất bảo vệ Thủ đô sau 66 năm giải phóng

Trong thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, Hà Nội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, Quân đội ta đã...
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà đối tượng chính sách ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà đối tượng chính sách ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Thiết giáp 47

Gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Thiết giáp 47

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô xung kích Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô xung kích Tháng Thanh niên

Tô thắm hình ảnh người quân nhân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

Tô thắm hình ảnh người quân nhân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng