Xúc động nhận lại gần 400 triệu đồng đánh rơi từ chiến sĩ cảnh sát cơ động

Xúc động nhận lại gần 400 triệu đồng đánh rơi từ chiến sĩ cảnh sát cơ động

Chiến sĩ CSCĐ trả lại túi xách chứa gần 400 triệu cho người đánh rơi

Chiến sĩ CSCĐ trả lại túi xách chứa gần 400 triệu cho người đánh rơi

Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sĩ CSCĐ trả lại gần 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sĩ CSCĐ trả lại gần 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sĩ cảnh sát cơ động trả lại 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sĩ cảnh sát cơ động trả lại 400 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiến sỹ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sỹ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Chiến sỹ CSCĐ trả lại túi tiền có giá trị lớn cho người đánh rơi

Chiến sỹ CSCĐ trả lại túi tiền có giá trị lớn cho người đánh rơi