'Mất tích' cả đội tuyển U.16-2016

'Mất tích' cả đội tuyển U.16-2016

Thông thường nòng cốt của đội tuyển U.19 phải là lứa U.16 của 2 năm trước đó, như lứa U.19 Công Phượng,...