Thính giả Trung Quốc: Việt Nam ơi, cố lên nhé!

Thính giả Trung Quốc: Việt Nam ơi, cố lên nhé!

'Từ đáy lòng mình, chúng tôi mong tình hình Việt Nam sẽ tốt lên. Việt Nam ơi, cố lên nhé!'