Năm 2019, Viện kiểm sát các cấp giải quyết 34 yêu cầu bồi thường oan sai

Năm 2019, Viện kiểm sát các cấp giải quyết 34 yêu cầu bồi thường oan sai

Bị truy tố oan gần 5 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Bị truy tố oan gần 5 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Bảy năm đòi công lý, được 200 triệu đồng

Bảy năm đòi công lý, được 200 triệu đồng

Mang án oan suốt hơn 4 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Mang án oan suốt hơn 4 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Bị truy tố oan hơn 4 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Bị truy tố oan hơn 4 năm, nữ công nhân được bồi thường 200 triệu đồng

Nữ công nhận bị hàm oan 1.600 ngày được VKSND huyện Bình Chánh bồi thường 200 triệu

Nữ công nhận bị hàm oan 1.600 ngày được VKSND huyện Bình Chánh bồi thường 200 triệu

Bị truy tố oan gần 5 năm, một người dân ở TP.HCM được bồi thường 200 triệu đồng

VKSND Bình Chánh đã bồi thường 200 triệu cho nữ công nhân

Nỗi ám ảnh khôn nguôi của nữ công nhân mang thân phận bị can 1.600 ngày vì bị truy tố oan