Hơn 520 nhà cung cấp tham dự triển lãm ngành nhựa và cao su 2018

Hơn 520 nhà cung cấp tham dự triển lãm ngành nhựa và cao su 2018

Hơn 520 đơn vị tham gia Triển lãm VietnamPlas 2018

Hơn 520 đơn vị tham gia Triển lãm VietnamPlas 2018

Ngành nhựa Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Ngành nhựa Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia VietnamPlas 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia VietnamPlas 2018

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm 2018

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm 2018

Khai mạc Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Khai mạc Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm