M&A ngành quảng cáo - truyền thông: Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu

M&A ngành quảng cáo - truyền thông: Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu

Nhằm giảm bớt sự cạnh tranh trong tương lai, các tên tuổi trong lĩnh vực truyền thông đang dần 'hòa lưới...