Tái hiện lễ cúng cây nêu cầu an của đồng bào Ê Đê

Tái hiện lễ cúng cây nêu cầu an của đồng bào Ê Đê

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Tìm hiểu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tìm hiểu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019

Khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019

Bản hòa âm sắc màu

Bản hòa âm sắc màu

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019

'Bản hòa âm sắc màu' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

'Bản hòa âm sắc màu' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chuẩn bị diễn ra Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Chuẩn bị diễn ra Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019: Bản hòa âm đa sắc

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019: Bản hòa âm đa sắc

Dấu ấn văn hóa, thể thao, du lịch những tháng đầu năm 2019

Dấu ấn văn hóa, thể thao, du lịch những tháng đầu năm 2019