Vẳng xa tiếng thoi đưa...

Vẳng xa tiếng thoi đưa...

Những triền dâu xanh ngắt nằm dọc bãi bồi ven sông Phước Giang thuộc các xã Hành Nhân, Hành Dũng (Nghĩa...