Ca sĩ trẻ làm mới nhạc Trịnh

Ca sĩ trẻ làm mới nhạc Trịnh

Đức Tuấn ra mắt bản thu âm trường ca Đóa Hoa Vô Thường

Đức Tuấn ra mắt bản thu âm trường ca Đóa Hoa Vô Thường

Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đức Tuấn hát 'Đóa hoa vô thường'

Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đức Tuấn hát 'Đóa hoa vô thường'

Trịnh Công Sơn, chuyện chưa kể về Dã tràng ca

Trịnh Công Sơn, chuyện chưa kể về Dã tràng ca

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tuần lễ Trịnh Công Sơn

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tuần lễ Trịnh Công Sơn

'Dã Tràng Ca' của Trịnh Công Sơn, phiên bản Đức Tuấn, lần đầu được cấp phép

'Dã Tràng Ca' của Trịnh Công Sơn, phiên bản Đức Tuấn, lần đầu được cấp phép

Sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 28/2: Google tiếng Việt đổi Doodle