Tiếng Sét Trong Mưa: Cao Thái Hà lên tiếng bênh vực mợ Hai 'cực gắt'

Tiếng Sét Trong Mưa: Cao Thái Hà lên tiếng bênh vực mợ Hai 'cực gắt'

Hai Sáng ở Tiếng Sét Trong Mưa đã trút bầu tâm sự, bày tỏ vì hoàn cảnh éo le khiến mình không thể hiền được.