Ngân mãi tiếng sáo Ngọc Phan

Ngân mãi tiếng sáo Ngọc Phan

Không những biểu diễn giỏi mà Ngọc Phan còn say sưa suy nghĩ để tìm cách cải tiến, nâng cao hiệu quả diễn...