Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

1 ngư dân tử vong trên biển trước bão số 10

1 ngư dân tử vong trên biển trước bão số 10

Các tỉnh miền Trung khẩn trương đối phó với bão số 10

Các tỉnh miền Trung khẩn trương đối phó với bão số 10

Trước bão số 10: Tàu chết máy lênh đênh trên biển, một ngư dân tử vong khi đang kéo lưới

Trước bão số 10: Tàu chết máy lênh đênh trên biển, một ngư dân tử vong khi đang kéo lưới

Đánh cố mẻ cá cuối để tránh bão, một ngư dân thiệt mạng

Đánh cố mẻ cá cuối để tránh bão, một ngư dân thiệt mạng

Thả mẻ lưới cuối cùng để vào bờ tránh Bão số 10, một ngư dân tử nạn

Thả mẻ lưới cuối cùng để vào bờ tránh Bão số 10, một ngư dân tử nạn

Trên đường chạy bão số 10, một ngư dân tử vong

Trên đường chạy bão số 10, một ngư dân tử vong