Thanh niên lẻn vào phòng cô dâu chú rể lấy sạch tiền mừng cưới

Thanh niên lẻn vào phòng cô dâu chú rể lấy sạch tiền mừng cưới

Thanh niên lẻn vào phòng cô dâu chú rể lấy sạch tiền mừng cưới

Thanh niên lẻn vào phòng cô dâu chú rể lấy sạch tiền mừng cưới

Lẻn vào phòng cưới, trộm hết tiền mừng

Lẻn vào phòng cưới, trộm hết tiền mừng

Thanh Hóa: Đột nhập phòng tân hôn, 'cuỗm' sạch tiền, vàng cưới

Thanh Hóa: Đột nhập phòng tân hôn, 'cuỗm' sạch tiền, vàng cưới

Đột nhập phòng tân hôn trộm tiền, vàng mừng cưới

Đột nhập phòng tân hôn trộm tiền, vàng mừng cưới

'Đột nhập' phòng cô dâu chú rể 'khoắng' sạch tiền mừng

'Đột nhập' phòng cô dâu chú rể 'khoắng' sạch tiền mừng

Bắt đối tượng lẻn vào phòng cưới cuỗm tiền mừng

Bắt đối tượng lẻn vào phòng cưới cuỗm tiền mừng

Lẻn vào phòng tân hôn 'cuỗm' toàn bộ tiền mừng cưới

Lẻn vào phòng tân hôn 'cuỗm' toàn bộ tiền mừng cưới

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng đột nhập phòng cưới trộm cắp tài sản

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng đột nhập phòng cưới trộm cắp tài sản