Ngày càng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới

Ngày càng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới

Ngày 14/10 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTX) kết hợp với LMHTX Ninh Bình tổ chức Hội thảo liên kết...