Cửa hàng kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP đầu tiên ở Vũ Quang đi vào hoạt động

Cửa hàng kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP đầu tiên ở Vũ Quang đi vào hoạt động

Chương trình OCOP mở lối cho sản phẩm 'Made in Hà Tĩnh'

Chương trình OCOP mở lối cho sản phẩm 'Made in Hà Tĩnh'

Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh tin chọn sản phẩm nội tỉnh ăn Tết Canh Tý

Người dân Hà Tĩnh tin chọn sản phẩm nội tỉnh ăn Tết Canh Tý

Năm 2019, Hà Tĩnh có thêm 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2019, Hà Tĩnh có thêm 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hướng phát triển cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP Hà Tĩnh

Hướng phát triển cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP Hà Tĩnh

Tuyệt đối không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất giá trị sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

'Siêng' xúc tiến thương mại, sản phẩm tiêu biểu Hà Tĩnh rộng mở thị trường

Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Hà Tĩnh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Doanh nghiệp sẵn sàng 'khoe' sản phẩm tại lễ hội cam Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tham gia 8 gian hàng tại Hội chợ Xúc tiến thương mại ở Hà Nội

Lên xứ bưởi Hà Tĩnh thưởng thức giò me chuẩn 3 sao