Kiên Giang: Hiệu quả từ những cửa hàng nông sản sạch

Kiên Giang: Hiệu quả từ những cửa hàng nông sản sạch

Giáo viên sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Giáo viên sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Trình Bộ Xây dựng thẩm định Đề án công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II

Trình Bộ Xây dựng thẩm định Đề án công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

18 tiêu chí 'chuẩn' của người giảng viên sư phạm

18 tiêu chí 'chuẩn' của người giảng viên sư phạm

Bộ GD-ĐT công bố tiêu chuẩn mới của hiệu trưởng mầm non

Bộ GD-ĐT công bố tiêu chuẩn mới của hiệu trưởng mầm non

Giáo viên mầm non phải yêu thương, tôn trọng trẻ

Giáo viên mầm non phải yêu thương, tôn trọng trẻ

Đây là các tiêu chuẩn mới của Hiệu trưởng trường mầm non

Đây là các tiêu chuẩn mới của Hiệu trưởng trường mầm non

Một giáo viên phổ thông phải có 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Một giáo viên phổ thông phải có 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí