Triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em

Triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ

Sôi nổi nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở Cần Thơ

Không bỏ ai lại phía sau

Không bỏ ai lại phía sau

Cần Thơ: Nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Cần Thơ: Nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội

8 địa phương điều động, bổ nhiệm nhân sự

8 địa phương điều động, bổ nhiệm nhân sự

Cần Thơ bổ nhiệm nhiều phó giám đốc Sở

Cần Thơ bổ nhiệm nhiều phó giám đốc Sở

Cần Thơ bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tại Cần Thơ