Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo tìm tàu đủ chuẩn để chở xăng ra đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo tìm tàu đủ chuẩn để chở xăng ra đảo Lý Sơn

Điều tàu chở 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn

Điều tàu chở 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn

Dân Lý Sơn đổ xô đi mua xăng về dự trữ

Dân Lý Sơn đổ xô đi mua xăng về dự trữ

Tàu Tiên Tri 07 vận chuyển cấp tốc 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn ngay trong dịp lễ

Tàu Tiên Tri 07 vận chuyển cấp tốc 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn ngay trong dịp lễ

Bí thư huyện khẳng định không để đảo Lý Sơn thiếu xăng

Bí thư huyện khẳng định không để đảo Lý Sơn thiếu xăng

Lý Sơn khan hiếm: Điều gấp 30 ngàn lít xăng ứng cứu

Lý Sơn khan hiếm: Điều gấp 30 ngàn lít xăng ứng cứu

Đảo Lý Sơn thiếu xăng: Chở khẩn cấp 30.000 lít xăng ra đảo

Đảo Lý Sơn thiếu xăng: Chở khẩn cấp 30.000 lít xăng ra đảo

Khẩn cấp điều tàu chở xăng ra đảo Lý Sơn

Khẩn cấp điều tàu chở xăng ra đảo Lý Sơn