Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Pháp luân công nằm trong danh sách 11 tà giáo gây hại nhất

Pháp luân công nằm trong danh sách 11 tà giáo gây hại nhất

Bà Yến múa ở chùa Ba Vàng, xử lý vô hiệu?

Bà Yến múa ở chùa Ba Vàng, xử lý vô hiệu?

Chương trình nghệ thuật quốc tế 'Đại lộ di sản' mừng Đại lễ Vesak 2019

Chương trình nghệ thuật quốc tế 'Đại lộ di sản' mừng Đại lễ Vesak 2019

Những hình ảnh nổi bật trong ngày đầu tiên Đại lễ Vesak 2019

Những hình ảnh nổi bật trong ngày đầu tiên Đại lễ Vesak 2019

Chi tiết lịch trình Đại lễ Vesak 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc

Chi tiết lịch trình Đại lễ Vesak 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc

Giám đốc doanh nghiệp làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Giám đốc doanh nghiệp làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Vụ sát hại cô gái giao gà: Tung tin sốc câu like

Vụ sát hại cô gái giao gà: Tung tin sốc câu like

Gosu Blue - Biến thể men xanh quyến rũ

Gosu Blue - Biến thể men xanh quyến rũ

Ngôi chùa, còn là nơi để giáo dục nhân cách

Ngôi chùa, còn là nơi để giáo dục nhân cách

Cúng tiền bẩn không tạo ra phúc: Phát hiện thế nào?

Cúng tiền bẩn không tạo ra phúc: Phát hiện thế nào?

Bí ẩn ấn quyết trong Phật giáo (Kỳ 1): Tầng nghĩa phía sau những thủ ấn của các bậc thiền sư

Bí ẩn ấn quyết trong Phật giáo (Kỳ 1): Tầng nghĩa phía sau những thủ ấn của các bậc thiền sư

Bạn thân bất ngờ sau những thay đổi của bà Yến: Thuyết pháp hoang đường, hiện không ai biết bà ấy ở đâu

Bạn thân bất ngờ sau những thay đổi của bà Yến: Thuyết pháp hoang đường, hiện không ai biết bà ấy ở đâu

Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, không nhắc tiền cúng vong

Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, không nhắc tiền cúng vong

Trụ trì chùa Ba Vàng quỳ sám hối, xin lỗi phật tử cả nước

Trụ trì chùa Ba Vàng quỳ sám hối, xin lỗi phật tử cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh xin lỗi nhân dân, phật tử sau khi chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Đại đức Thích Trúc Thái Minh xin lỗi nhân dân, phật tử sau khi chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

TT. Thích Thanh Quyết: 'Tôi rất buồn, xin nhận trách nhiệm vụ chùa Ba Vàng'

TT. Thích Thanh Quyết: 'Tôi rất buồn, xin nhận trách nhiệm vụ chùa Ba Vàng'

Vụ chùa Ba Vàng: Phạt 5 triệu là đúng hay sai?

Vụ chùa Ba Vàng: Phạt 5 triệu là đúng hay sai?

Giáo hội Phật giáo đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ thực hiện sám hối như thế nào?

Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ thực hiện sám hối như thế nào?

Người dân cần tránh niềm tin mù quáng

Người dân cần tránh niềm tin mù quáng

Cuộc sống bà Phạm Thị Yến trước khi lên chùa Ba Vàng

Cuộc sống bà Phạm Thị Yến trước khi lên chùa Ba Vàng

'Không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta'

'Không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta'

Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được giáo giới ra sao?

Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được giáo giới ra sao?

Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ trì chùa Ba Vàng đơn vị nào xử lý?

Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ trì chùa Ba Vàng đơn vị nào xử lý?

Xem xét về sự việc tại chùa Ba Vàng

Thầy Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về việc 'thỉnh vong' chùa Ba Vàng

Thầy Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về việc 'thỉnh vong' chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng Trúc Thái Minh vi phạm hiến chương, phải sám hối Đại Tăng

Trụ trì chùa Ba Vàng Trúc Thái Minh vi phạm hiến chương, phải sám hối Đại Tăng

Giáo hội Phật giáo đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ chức vụ Trụ trì chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ chức vụ Trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ toàn bộ chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ toàn bộ chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội PGVN vơi sư thầy Chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội PGVN vơi sư thầy Chùa Ba Vàng

Cô gái co giật trong các clip 'vong nhập' ở chùa Ba Vàng: 'Tôi khẳng định bản thân không diễn xuất để lấy tiền nhà chùa lừa gạt mọi người'

Cô gái co giật trong các clip 'vong nhập' ở chùa Ba Vàng: 'Tôi khẳng định bản thân không diễn xuất để lấy tiền nhà chùa lừa gạt mọi người'

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ chức vụ, chờ cách chức theo đúng quy trình đối với trụ trì Chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ chức vụ, chờ cách chức theo đúng quy trình đối với trụ trì Chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của trụ trì chùa Ba Vàng

Vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh oan gia trái chủ': Tạm đình chỉ mọi chức vụ của thầy trụ trì, tiếp tục đợi xử lý

Vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh oan gia trái chủ': Tạm đình chỉ mọi chức vụ của thầy trụ trì, tiếp tục đợi xử lý

Đề xuất đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối Đại Tăng

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối Đại Tăng

Sư trụ trì chùa Ba Vàng sẽ phải sám hối trước Đại Tăng

Sư trụ trì chùa Ba Vàng sẽ phải sám hối trước Đại Tăng

Đề nghị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, chờ quyết định cách chức theo đúng quy trình

Đề nghị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, chờ quyết định cách chức theo đúng quy trình

Đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng trong GHPGVN

Đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng trong GHPGVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, tạm đình chỉ các chức vụ trong GHPGVN

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, tạm đình chỉ các chức vụ trong GHPGVN

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của Đại Đức Thái Minh trong khi chờ quyết định cách chức

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của Đại Đức Thái Minh trong khi chờ quyết định cách chức

Thượng tọa Thích Thanh Quyết được giao giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Thượng tọa Thích Thanh Quyết được giao giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng

Xử lý vụ việc liên quan đến chùa Ba Vàng (Quảng Ninh): Đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Xử lý vụ việc liên quan đến chùa Ba Vàng (Quảng Ninh): Đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Thầy Thái Minh bị tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Thầy Thái Minh bị tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Mẹ ruột chết tức tưởi sau khi được cô Yến dẫn lên chùa Ba Vàng cúng bái oan gia trái chủ

Mẹ ruột chết tức tưởi sau khi được cô Yến dẫn lên chùa Ba Vàng cúng bái oan gia trái chủ

Sáng nay, TP Uông Bí họp báo thông tin vụ chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Sáng nay, TP Uông Bí họp báo thông tin vụ chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến từng bị tố 'lộng ngôn' xúc phạm về thờ Mẫu

Vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến từng bị tố 'lộng ngôn' xúc phạm về thờ Mẫu

Phó Giám đốc BV Bạch Mai: 'Không có bệnh nhân nào bác sĩ Phong đã chữa mà phải đi cúng'

Phó Giám đốc BV Bạch Mai: 'Không có bệnh nhân nào bác sĩ Phong đã chữa mà phải đi cúng'

Bệnh viện Bạch Mai họp báo, bác sĩ Phong xin lỗi vì những phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Bệnh viện Bạch Mai họp báo, bác sĩ Phong xin lỗi vì những phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Bác sĩ BV Bạch Mai trần tình: 'Tôi không khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh'

Bác sĩ BV Bạch Mai trần tình: 'Tôi không khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh'

Bác sĩ Phong xin lỗi vì những phát biểu chưa đúng tại chùa Ba Vàng

Bác sĩ Phong xin lỗi vì những phát biểu chưa đúng tại chùa Ba Vàng

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xin lỗi nhân dân và ngành y sau phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xin lỗi nhân dân và ngành y sau phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Về lại Chùa Ba Vàng giữa 'tâm bão' trục vong

Về lại Chùa Ba Vàng giữa 'tâm bão' trục vong

Bác sĩ khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh: 'Tôi xin lỗi'

Bác sĩ khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh: 'Tôi xin lỗi'

Phải trừ nạn trục lợi nơi cửa Phật

Phải trừ nạn trục lợi nơi cửa Phật

'Cúng tiền giải oan là vô minh, bổn phận nhà sư không phải gọi hồn'

'Cúng tiền giải oan là vô minh, bổn phận nhà sư không phải gọi hồn'

Bà Yến chùa Ba Vàng thỉnh vong vẫn không cứu được mẹ?

Bà Yến chùa Ba Vàng thỉnh vong vẫn không cứu được mẹ?

'BS Phong phát ngôn cá nhân nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến người bệnh'

'BS Phong phát ngôn cá nhân nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến người bệnh'

Chị gái bà Phạm Thị Yến: 'Em gái tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì hết'

Chị gái bà Phạm Thị Yến: 'Em gái tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì hết'

Hành tung bí ẩn của người gieo rắc chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng

Hành tung bí ẩn của người gieo rắc chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng

Chồng cũ tiết lộ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Chồng cũ tiết lộ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

'Cắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiền'

'Cắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiền'

Bệnh viện Bạch Mai ngỡ ngàng với bác sĩ khuyên dân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh

Bệnh viện Bạch Mai ngỡ ngàng với bác sĩ khuyên dân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh

Thứ trưởng Bộ Y tế: Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh là bậy bạ

Thứ trưởng Bộ Y tế: Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh là bậy bạ

'Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh là phát ngôn của cá nhân bác sĩ'

'Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh là phát ngôn của cá nhân bác sĩ'

Bác sĩ Bạch Mai xuất hiện ở Chùa Ba Vàng nói gì về thỉnh oan trái chủ chữa bệnh

Bác sĩ Bạch Mai xuất hiện ở Chùa Ba Vàng nói gì về thỉnh oan trái chủ chữa bệnh

Bác sĩ BV Bạch Mai phát hiện 'điều thần kỳ' sau khi khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng

Bác sĩ BV Bạch Mai phát hiện 'điều thần kỳ' sau khi khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Cổ Am nói chuyện về đạo đức cho học sinh

Trụ trì chùa Cổ Am nói chuyện về đạo đức cho học sinh

BS Nguyễn Hồng Phong xuất hiện trong buổi thuyết pháp ở chùa Ba Vàng

BS Nguyễn Hồng Phong xuất hiện trong buổi thuyết pháp ở chùa Ba Vàng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyên người dân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyên người dân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh

Sư trụ trì chùa Ba Vàng là ai?

Sư trụ trì chùa Ba Vàng là ai?

Vụ chùa Ba Vàng: Cộng đồng mạng kêu gọi Youtube khóa kênh Phạm Thị Yến

Vụ chùa Ba Vàng: Cộng đồng mạng kêu gọi Youtube khóa kênh Phạm Thị Yến

Sư trụ trì chùa Ba Vàng 'phản pháo', khẳng định 'oan gia trái chủ là có thật'

Sư trụ trì chùa Ba Vàng 'phản pháo', khẳng định 'oan gia trái chủ là có thật'

Quảng Ninh kiểm tra chùa Ba Vàng cúng oan gia trái chủ có phạm pháp?

Quảng Ninh kiểm tra chùa Ba Vàng cúng oan gia trái chủ có phạm pháp?

'Truyền vong báo oan' ở chùa Ba Vàng: Trái giáo lý nhà Phật!

'Truyền vong báo oan' ở chùa Ba Vàng: Trái giáo lý nhà Phật!