Đông Ghouta: Pháo đài chính sụp đổ, phiến quân Syria phải thả 3.000 tù nhân

Đông Ghouta: Pháo đài chính sụp đổ, phiến quân Syria phải thả 3.000 tù nhân

Khốc liệt trận chiến 'thung lũng tử thần' ở chảo lửa Đông Ghouta, Syria

Khốc liệt trận chiến 'thung lũng tử thần' ở chảo lửa Đông Ghouta, Syria

Syria ra tối hậu thư cho phiến quân tại pháo đài cuối cùng ở Đông Ghouta

Syria ra tối hậu thư cho phiến quân tại pháo đài cuối cùng ở Đông Ghouta

Phe thánh chiến Syria suy sụp xin hàng, nhóm cuồng tín nhất Đông Ghouta chấp nhận thất bại

Phe thánh chiến Syria suy sụp xin hàng, nhóm cuồng tín nhất Đông Ghouta chấp nhận thất bại

Đông Ghouta: Pháo đài chính sụp đổ, phiến quân Syria phải thả 3.000 tù nhân

Đông Ghouta: Pháo đài chính sụp đổ, phiến quân Syria phải thả 3.000 tù nhân

1.500 phiến quân đầu hàng, SAA tốc chiến Ayn Tarma

1.500 phiến quân đầu hàng, SAA tốc chiến Ayn Tarma

Quân đội Syria siết vòng vây phe thánh chiến tại chảo lửa Đông Ghouta

Quân đội Syria siết vòng vây phe thánh chiến tại chảo lửa Đông Ghouta

Sư đoàn cơ giới Syria ào ạt tấn công rửa hận tại sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta

Sư đoàn cơ giới Syria ào ạt tấn công rửa hận tại sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta

'Sư đoàn thép' Syria đập tan hệ thống phòng ngự thánh chiến, tiến vào pháo đài ở Đông Ghouta

'Sư đoàn thép' Syria đập tan hệ thống phòng ngự thánh chiến, tiến vào pháo đài ở Đông Ghouta

Chùm ảnh: Quân đội Syria cày nát pháo đài của phiến quân ở Đông Ghouta

Chùm ảnh: Quân đội Syria cày nát pháo đài của phiến quân ở Đông Ghouta

Quân đội Syria đánh bại phe thánh chiến phản kích ở Đông Ghouta

Quân đội Syria đánh bại phe thánh chiến phản kích ở Đông Ghouta