Thực hiện nghiêm quy định về quy định TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Thực hiện nghiêm quy định về quy định TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị chưa hoàn thành hệ thống hóa văn bản QPPL

Lãnh đạo Bộ VHTTDL thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân 94 năm ngày báo chí cách mạng VN

Lãnh đạo Bộ VHTTDL thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân 94 năm ngày báo chí cách mạng VN

Thanh Hóa: Hỗ trợ 110 tỉ đồng cho cán bộ công chức dôi dư ở cấp xã sau sáp nhập

Thanh Hóa: Hỗ trợ 110 tỉ đồng cho cán bộ công chức dôi dư ở cấp xã sau sáp nhập

Thanh tra xây dựng 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Trách nhiệm Chánh thanh tra Bộ Xây dựng?

Thanh tra xây dựng 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Trách nhiệm Chánh thanh tra Bộ Xây dựng?

Quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

Cử tri Nghĩa Đàn phản ánh hệ thống xử lý nước thải ở nông thôn còn nhiều bất cập

Cử tri Nghĩa Đàn phản ánh hệ thống xử lý nước thải ở nông thôn còn nhiều bất cập

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định đến tháng 6/2019

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định đến tháng 6/2019

Hoàn thiện quy định mua sắm công trong CPTPP

Hoàn thiện quy định mua sắm công trong CPTPP

Thuê phần mềm công nghệ thông tin là gói thầu phi tư vấn

Thuê phần mềm công nghệ thông tin là gói thầu phi tư vấn

Tạo môi trường vui chơi an toàn

Tạo môi trường vui chơi an toàn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng

Đề thi THPT Quốc gia 2019: 'Xây dựng theo hướng đánh giá năng lực'

Đề thi THPT Quốc gia 2019: 'Xây dựng theo hướng đánh giá năng lực'

Thông tin mới về đề thi THPT quốc gia năm 2019

Thông tin mới về đề thi THPT quốc gia năm 2019

An ninh hàng không có quyền hạn đến đâu?

An ninh hàng không có quyền hạn đến đâu?

Công bố 32 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao

Công bố 32 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao

Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết

Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Kiểm tra chuyên ngành có vai trò quan trọng nâng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Kiểm tra chuyên ngành có vai trò quan trọng nâng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Vướng mắc trong quy định nhân lực sử dụng máy X-quang?

Vướng mắc trong quy định nhân lực sử dụng máy X-quang?

Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng vượt tuổi cho phép

Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng vượt tuổi cho phép

Tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

Sẽ có định nghĩa về người có tài năng

Sẽ có định nghĩa về người có tài năng

Thông tin trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào?

Thông tin trên thẻ BHYT có ý nghĩa như thế nào?

Hà Nam nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022

Hà Nam nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022

Hơn 30.000 gói thầu được đấu thầu thành công qua hệ thống mạng quốc gia

Hơn 30.000 gói thầu được đấu thầu thành công qua hệ thống mạng quốc gia

Ban Bí thư kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

9 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

9 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

Trên 30.000 gói thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Trên 30.000 gói thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

PVI CARE: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

PVI CARE: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Nghiêm túc xin lỗi người dân khi trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính

Nghiêm túc xin lỗi người dân khi trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính

Doanh nghiệp sẽ được làm kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Doanh nghiệp sẽ được làm kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Bảo vệ người tố cáo để khuyến khích phòng, chống tội phạm

Bảo vệ người tố cáo để khuyến khích phòng, chống tội phạm

Kiểm tra, thống nhất các vị trí trồng cây khi cắt xén hè đường

Kiểm tra, thống nhất các vị trí trồng cây khi cắt xén hè đường

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Căn cứ xác định dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu

Căn cứ xác định dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu

Sửa đổi Nghị định 167 để tránh thất thoát tài sản công

Sửa đổi Nghị định 167 để tránh thất thoát tài sản công

Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Hà Nội: Sẽ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua Facebook từ ngày 17/6

Hà Nội: Sẽ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua Facebook từ ngày 17/6

Công an TP Hà Nội mở fanpage trên Facebook tiếp nhận thông tin

Công an TP Hà Nội mở fanpage trên Facebook tiếp nhận thông tin

Bộ Y tế không còn quản lý dịch vụ massage

Công an Thành phố Hà Nội ra mắt Fanpage tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự

Công an Thành phố Hà Nội ra mắt Fanpage tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự

Công an Hà Nội có Fanpage

Công an Hà Nội có Fanpage

Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh qua Facebook

Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh qua Facebook

Chú trọng tác động của quy trình vận hành liên hồ chứa trong xây dựng cấp báo động lũ

Chú trọng tác động của quy trình vận hành liên hồ chứa trong xây dựng cấp báo động lũ

05 nhóm thực phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành

05 nhóm thực phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành

Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự qua Facebook

Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự qua Facebook

Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự qua Fanpage

Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự qua Fanpage

Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự qua Facebook

Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự qua Facebook

Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin an ninh trật tự qua… Facebook

Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin an ninh trật tự qua… Facebook

Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự qua Facebook

Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự qua Facebook

Một số nội dung lưu ý của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Một số nội dung lưu ý của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Cho phép giết mổ lợn khỏe trong vùng dịch tả lợn Châu Phi

Cho phép giết mổ lợn khỏe trong vùng dịch tả lợn Châu Phi

Chú trọng công tác thanh tra công vụ, thúc đẩy cải cách hành chính

Chú trọng công tác thanh tra công vụ, thúc đẩy cải cách hành chính

Xử lý lãnh đạo trường không thực hiện nghiêm phòng, chống đuối nước

Xử lý lãnh đạo trường không thực hiện nghiêm phòng, chống đuối nước

Cắt giảm hơn 1.300 điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra hàng hóa chuyên ngành lĩnh vực y tế

Cắt giảm hơn 1.300 điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra hàng hóa chuyên ngành lĩnh vực y tế

Ban hành danh mục điều kiện kinh đầu tư kinh doanh lĩnh vực y tế

Ban hành danh mục điều kiện kinh đầu tư kinh doanh lĩnh vực y tế

Hướng dẫn chuyển đổi giấy tờ cho người dân khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Hướng dẫn chuyển đổi giấy tờ cho người dân khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỀ NGHỊ QUYỀN ĐƯỢC PHẠT HÀNH CHÍNH

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỀ NGHỊ QUYỀN ĐƯỢC PHẠT HÀNH CHÍNH

Nới lỏng thủ tục để thêm doanh nghiệp xăng dầu

Nới lỏng thủ tục để thêm doanh nghiệp xăng dầu

Lâm Ðồng thúc đẩy cải cách hành chính

Lâm Ðồng thúc đẩy cải cách hành chính

'Điểm nghẽn' trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công?

'Điểm nghẽn' trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Rà soát lại những điểm thiên tai nghiêm trọng cần cấp báo động lũ

Thứ trưởng Lê Công Thành: Rà soát lại những điểm thiên tai nghiêm trọng cần cấp báo động lũ

Sẽ quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Sẽ quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Có được chỉ định thầu dự án có 80% vốn DN tư nhân?

Có được chỉ định thầu dự án có 80% vốn DN tư nhân?

Người lao động có phải nộp Quỹ phòng, chống thiên tai?

Người lao động có phải nộp Quỹ phòng, chống thiên tai?

Đề nghị giữ nguyên hình thức tiêm thuốc độc trong thi hành án tử hình

Đề nghị giữ nguyên hình thức tiêm thuốc độc trong thi hành án tử hình

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Từ ngày 1/7/2019, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2019, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế

Có nơi làm việc mới, 7 bộ ngành vẫn không trả trụ sở cũ

Có nơi làm việc mới, 7 bộ ngành vẫn không trả trụ sở cũ

Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng riêng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc

Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng riêng với đơn vị thí nghiệm nén tĩnh cọc

Điểm danh bộ ngành còn 'dây dưa' về nhà, đất

Điểm danh bộ ngành còn 'dây dưa' về nhà, đất

Hỗ trợ sinh kế cho người trung, cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ sinh kế cho người trung, cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Cấm lấy tài sản công để làm quà tặng

Cấm lấy tài sản công để làm quà tặng

Triển khai thông tư của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế

Triển khai thông tư của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

Sở Giáo dục sẽ được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

Sở Giáo dục sẽ được chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên

Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Vẫn lúng túng với xử lý nhà, đất công

Vẫn lúng túng với xử lý nhà, đất công

Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công: Chậm từ bộ, ngành đến địa phương

Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công: Chậm từ bộ, ngành đến địa phương

Quản lý, sử dụng tài sản công: Địa phương sốt sắng, bộ ngành thờ ơ

Quản lý, sử dụng tài sản công: Địa phương sốt sắng, bộ ngành thờ ơ

Nhiều bộ ngành 'ì ạch' triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nhiều bộ ngành 'ì ạch' triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tích cực

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tích cực

Bộ Tài chính đề nghị 3 bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đề nghị 3 bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Một số quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa đáp ứng thực tiễn

Một số quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa đáp ứng thực tiễn

Nâng hiệu quả quản lý tài sản công, giảm thất thoát nguồn lực nhà nước

Nâng hiệu quả quản lý tài sản công, giảm thất thoát nguồn lực nhà nước

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung

Tiếp tục quản lý sử dụng tài sản công chặt chẽ, hiệu quả

Tiếp tục quản lý sử dụng tài sản công chặt chẽ, hiệu quả

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

50% bộ ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

50% bộ ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Địa phương 'lúng túng' vì Trung ương chậm ban hành tiêu chuẩn định mức

Địa phương 'lúng túng' vì Trung ương chậm ban hành tiêu chuẩn định mức