Thị trường y, dược tỷ USD lại 'nóng'

Thị trường y, dược tỷ USD lại 'nóng'

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28-30/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28-30/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 11/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 11/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia quý II/2018 đạt tỷ lệ thấp

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia quý II/2018 đạt tỷ lệ thấp

Minh bạch đường đi của thuốc vào bệnh viện ​

Minh bạch đường đi của thuốc vào bệnh viện ​

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Đề nghị bỏ vắc xin khỏi danh sách đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Đề nghị bỏ vắc xin khỏi danh sách đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Lấy ý kiến sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Dược Hậu Giang: Kỳ vọng từ nới room

Dược Hậu Giang: Kỳ vọng từ nới room

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

Dược Cửu Long giải trình về thuốc có chất có thể gây ung thư

Dược Cửu Long giải trình về thuốc có chất có thể gây ung thư

'Rát bỏng' đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại TP.HCM

'Rát bỏng' đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại TP.HCM

Một số nội dung mới quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Một số nội dung mới quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

BHXH 'thúc' mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung

BHXH 'thúc' mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung

Dược Hậu Giang từ bỏ mảng kinh doanh dịch vụ

Dược Hậu Giang từ bỏ mảng kinh doanh dịch vụ

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'