Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia quý II/2018 đạt tỷ lệ thấp

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia quý II/2018 đạt tỷ lệ thấp

Dùng azithromycin dự phòng viêm phổi ở người ung thư cấy ghép tế bào gốc: Tăng nguy cơ tái phát và tử vong

Dùng azithromycin dự phòng viêm phổi ở người ung thư cấy ghép tế bào gốc: Tăng nguy cơ tái phát và tử vong

Minh bạch đường đi của thuốc vào bệnh viện ​

Minh bạch đường đi của thuốc vào bệnh viện ​

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Đề nghị bỏ vắc xin khỏi danh sách đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Đề nghị bỏ vắc xin khỏi danh sách đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Lấy ý kiến sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Thông tư mới quy định việc đấu thầu thuốc sẽ đáp ứng kịp thời thuốc tốt, giá hợp lý

Thông tư mới quy định việc đấu thầu thuốc sẽ đáp ứng kịp thời thuốc tốt, giá hợp lý

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Dược Hậu Giang: Kỳ vọng từ nới room

Dược Hậu Giang: Kỳ vọng từ nới room

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

Dược Cửu Long giải trình về thuốc có chất có thể gây ung thư

Dược Cửu Long giải trình về thuốc có chất có thể gây ung thư

Tp Hồ Chí Minh: Tiết kiệm được hơn 1.400 tỷ đồng nhờ đấu thầu thuốc tập trung

Tp Hồ Chí Minh: Tiết kiệm được hơn 1.400 tỷ đồng nhờ đấu thầu thuốc tập trung

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'