Dược Hậu Giang giải thể các văn phòng tại khu vực Mekong

Dược Hậu Giang giải thể các văn phòng tại khu vực Mekong

Những người được miễn phí thuốc điều trị khi đi viện

Những người được miễn phí thuốc điều trị khi đi viện

Hỗ trợ thuốc miễn phí giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh

Hỗ trợ thuốc miễn phí giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh

Sẽ đấu thầu tập trung tiếp 6 gói thầu mua thuốc generic cấp quốc gia

Sẽ đấu thầu tập trung tiếp 6 gói thầu mua thuốc generic cấp quốc gia

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26-28/10

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26-28/10

Gia hạn đóng thầu 4 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia

Gia hạn đóng thầu 4 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/10

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/10

Sắp mở 4 gói thầu thuốc generic với tổng giá gói thầu khoảng 13.600 tỷ đồng

Sắp mở 4 gói thầu thuốc generic với tổng giá gói thầu khoảng 13.600 tỷ đồng

Thị trường y, dược tỷ USD lại 'nóng'

Thị trường y, dược tỷ USD lại 'nóng'

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28-30/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28-30/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 11/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 11/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09/08

Bất thường giá thuốc trị u gan

Bất thường giá thuốc trị u gan

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Bộ Y tế sẽ khắc phục những bất cập của công tác đấu thầu thuốc như thế nào?

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Lấy ý kiến sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Khắc phục các bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

Thu hồi thuốc cao huyết áp Trung Quốc chứa tạp chất gây ung thư ở Mỹ

'Rát bỏng' đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại TP.HCM

'Rát bỏng' đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại TP.HCM

BHXH 'thúc' mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung

BHXH 'thúc' mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung

Từ hôm nay, 1/3: Bố mẹ phải trình chứng minh thư nhân dân khi mua thuốc cho con

Từ hôm nay, 1/3: Bố mẹ phải trình chứng minh thư nhân dân khi mua thuốc cho con

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'

Tư vấn trực tuyến: 'Thuốc Generic và những điều cần biết'