Lấy quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi việc có sai mục đích?

Lấy quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi việc có sai mục đích?

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2012, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương dùng quỹ bảo trì đường bộ trả trợ...