Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Bốn tổ chức của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng ASOCIO

Bốn tổ chức của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng ASOCIO

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách được hơn 900 nghìn tỷ đồng

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách được hơn 900 nghìn tỷ đồng

Thêm 1 ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7

Thêm 1 ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7

Thêm trường hợp tạm dừng cưỡng chế thuế

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/11/2018

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/11/2018

Hơn 52 triệu hồ sơ khai thuế điện tử

Hơn 52 triệu hồ sơ khai thuế điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

Từ tháng 11/2018 sẽ gửi quyết định cưỡng chế thuế qua mạng

Từ tháng 11/2018 sẽ gửi quyết định cưỡng chế thuế qua mạng

Đại biểu Quốc hội 'khen' công tác điều hành tài chính - ngân sách

Đại biểu Quốc hội 'khen' công tác điều hành tài chính - ngân sách

Ngành thuế Hà Nội quyết liệt giảm nợ đọng thuế

Ngành thuế Hà Nội quyết liệt giảm nợ đọng thuế

Hàng loạt chính sách mới về DN, thương mại, XNK có hiệu lực từ tháng 11/2018

Hàng loạt chính sách mới về DN, thương mại, XNK có hiệu lực từ tháng 11/2018

Cử tri mong muốn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển

Cử tri mong muốn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế mạnh mẽ

Điều hành sát sao, cơ cấu ngân sách chuyển dịch tích cực

Điều hành sát sao, cơ cấu ngân sách chuyển dịch tích cực

Đã thu hơn 218.600 tỷ đồng từ việc nộp thuế điện tử 24/7

Đã thu hơn 218.600 tỷ đồng từ việc nộp thuế điện tử 24/7

Lo ngại chữ ký số bị lợi dụng

Chính phủ điện tử, không thể chậm trễ

Chính phủ điện tử, không thể chậm trễ