Bí ẩn thay đổi lịch sử: Càn Long chính là con ruột của Khang Hy?

Bí ẩn thay đổi lịch sử: Càn Long chính là con ruột của Khang Hy?

Thân thế của vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất Thanh triều này lại luôn là một bí ẩn đối với hậu thế.
Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Khang Hy hay Ung Chính mới là cha ruột vua Càn Long?

Vì sao Khang Hi lỗi lạc nhẫn tâm giết chết hàng ngàn cung nữ?

Vì sao Khang Hi lỗi lạc nhẫn tâm giết chết hàng ngàn cung nữ?

Sự thật sốc cung nữ 'lười tắm' được kính nể nhất triều Thanh

Sự thật sốc cung nữ 'lười tắm' được kính nể nhất triều Thanh

Căm tận xương tủy, vì sao Khang Hi không giết chết Ngao Bái?

Căm tận xương tủy, vì sao Khang Hi không giết chết Ngao Bái?

Vì sao Khang Hi nhẫn tâm hại chết hàng ngàn cung nữ?

Vì sao Khang Hi nhẫn tâm hại chết hàng ngàn cung nữ?

Càn Long nổi tiếng lắm thê thiếp nhưng so với giai thoại một đêm 9 phi của Khang Hi còn kém xa?