Những mô hình gắn kết cộng đồng

Những mô hình gắn kết cộng đồng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp có nhiều...
Thay đổi tư duy sản xuất để làm giàu từ nông nghiệp

Thay đổi tư duy sản xuất để làm giàu từ nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Nơi người dân kết nối từ sự thấu hiểu và sẻ chia

Nơi người dân kết nối từ sự thấu hiểu và sẻ chia

Nâng cao vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư

Nâng cao vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư

Nhân rộng mô hình Dòng họ học tập, hướng đến xây dựng xã hội học tập

Nhân rộng mô hình Dòng họ học tập, hướng đến xây dựng xã hội học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát thực tế tại Thuận Tân Hội quán

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát thực tế tại Thuận Tân Hội quán

Chủ động đầu ra nhờ trồng xoài có kiểm soát chất lượng

Chủ động đầu ra nhờ trồng xoài có kiểm soát chất lượng

Về Thuận Tân Hội quán xem dỡ chà bắt cá trên sông Tiền

Về Thuận Tân Hội quán xem dỡ chà bắt cá trên sông Tiền

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đổ bánh xèo đãi bà con Đồng Tháp

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đổ bánh xèo đãi bà con Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình HTX và Hội quán tại Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình HTX và Hội quán tại Đồng Tháp