Gian nan xây dựng nông thôn mới ở xã Châu Hạnh

Gian nan xây dựng nông thôn mới ở xã Châu Hạnh

Mặc dù có nhiều thuận lợi về mặt giao thông so với các địa phương khác ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An, nhưng quá...