Bắt hai đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh

Bắt hai đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh

Nữ sinh đi học bị hai thanh niên đạp ngã, hiếp dâm

Nữ sinh đi học bị hai thanh niên đạp ngã, hiếp dâm

Nữ sinh 15 tuổi bị hai đối tượng cưỡng hiếp cướp tài sản trong vườn điều

Bắt 2 thanh niên tấn công, hiếp dâm nữ sinh trong vườn điều

Bắt 2 thanh niên tấn công, hiếp dâm nữ sinh trong vườn điều

Nóng: Bắt 2 gã trai ép thiếu nữ vào vườn cưỡng bức, cướp tài sản

Nóng: Bắt 2 gã trai ép thiếu nữ vào vườn cưỡng bức, cướp tài sản

Nữ sinh bị 2 thanh niên đạp ngã xe, ép vào vườn điều hiếp dâm

Nữ sinh bị 2 thanh niên đạp ngã xe, ép vào vườn điều hiếp dâm

Đạp ngã nữ sinh rồi lôi vào vườn điều hãm hiếp

Đạp ngã nữ sinh rồi lôi vào vườn điều hãm hiếp

Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi cướp tài sản

Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi cướp tài sản

Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi cướp tài sản

Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi cướp tài sản