Bầu Đức bán thủy điện, quyết chơi lớn với nông nghiệp

Bầu Đức bán thủy điện, quyết chơi lớn với nông nghiệp

Bầu Đức muốn rút vốn khỏi thủy điện, dồn lực cho nông nghiệp

Bầu Đức muốn rút vốn khỏi thủy điện, dồn lực cho nông nghiệp

Máy bay riêng, cuộc chơi 'đốt tiền' của đại gia Việt

Máy bay riêng, cuộc chơi 'đốt tiền' của đại gia Việt

Bầu Đức mua máy bay riêng, tốn triệu USD rồi đốt tiền nuôi hàng tháng

Bầu Đức mua máy bay riêng, tốn triệu USD rồi đốt tiền nuôi hàng tháng

Máy bay 1,3 triệu USD bầu Đức vừa 'tậu' để đi... làm đồng

Máy bay 1,3 triệu USD bầu Đức vừa 'tậu' để đi... làm đồng

Kinh doanh èo uột, bầu Đức lấy đâu ra 1,3 triệu USD mua máy bay để đi làm đồng?

Kinh doanh èo uột, bầu Đức lấy đâu ra 1,3 triệu USD mua máy bay để đi làm đồng?

Bầu Đức chi hơn 30 tỷ để mua máy bay cho mục đích đặc biệt

Bầu Đức chi hơn 30 tỷ để mua máy bay cho mục đích đặc biệt

Những chiếc máy bay của bầu Đức

Những chiếc máy bay của bầu Đức

Máy bay 1,3 triệu USD bầu Đức vừa 'tậu' để đi... làm đồng

Máy bay 1,3 triệu USD bầu Đức vừa 'tậu' để đi... làm đồng

Chơi sang, bầu Đức mua máy bay 1,3 triệu USD để...làm đồng

Chơi sang, bầu Đức mua máy bay 1,3 triệu USD để...làm đồng

Sống nhờ vào Thaco, bầu Đức lấy đâu ra 1,3 triệu USD mua máy bay để đi làm nông?

Sống nhờ vào Thaco, bầu Đức lấy đâu ra 1,3 triệu USD mua máy bay để đi làm nông?

Lỗ nặng vẫn chơi lớn, Bầu Đức mua máy bay 1,3 triệu USD đi làm đồng

Lỗ nặng vẫn chơi lớn, Bầu Đức mua máy bay 1,3 triệu USD đi làm đồng