Quách Gia và 2 nhân vật không qua đời sớm sẽ khiến cục diện Tam Quốc đảo lộn

Quách Gia và 2 nhân vật không qua đời sớm sẽ khiến cục diện Tam Quốc đảo lộn

Hiện tượng nhìn thấy 'bóng' khi bị 'bóng đè' là gì?

Hiện tượng nhìn thấy 'bóng' khi bị 'bóng đè' là gì?

Nhục hình 'man rợ' nhất thời phong kiến Trung Hoa, 'nỗi khiếp đảm' của mọi tội nhân

Nhục hình 'man rợ' nhất thời phong kiến Trung Hoa, 'nỗi khiếp đảm' của mọi tội nhân

Tìm thấy hài cốt của Tào Tháo?

Tìm thấy hài cốt của Tào Tháo?

Mã Siêu để lại di ngôn gieo họa khiến cơ nghiệp Thục Hán rơi vào cảnh diệt vong

Mã Siêu để lại di ngôn gieo họa khiến cơ nghiệp Thục Hán rơi vào cảnh diệt vong

Lưu Bị 'nắm thóp' Gia Cát Lượng trước khi qua đời ở thành Bạch Đế nhờ cao chiêu hơn người

Lưu Bị 'nắm thóp' Gia Cát Lượng trước khi qua đời ở thành Bạch Đế nhờ cao chiêu hơn người

5 người phụ nữ xấu nhất Trung Quốc cổ đại

Tư Mã Ý dự báo như thần về cái chết của Gia Cát Lượng và bí quyết trường thọ thời Tam Quốc

Giải mã bí ẩn cuộc đời hổ nữ của Quan Vũ, từng bái Triệu Vân làm sư phụ

Vì sao Tào Tháo quyền ngang thiên tử mà chỉ dám xưng vương, không dám xưng đế như Lưu Bị?

Quan Vũ được thần nhân nào truyền thụ 28 tuyệt chiêu đao pháp, trảm Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xú

Trương Phi chết tức tưởi, đội hộ vệ tinh nhuệ từng đọ sức Lã Bố vì sao không kịp ứng cứu?

Triệu Vân, Lã Bố, Quan Vũ thua trình 3 đại cao thủ thần bí này trong Tam Quốc

Quan Vũ và 3 hổ tướng uy chấn Tam Quốc khiến Tào Tháo sợ 'vỡ mật', cắt râu vứt áo bỏ chạy

3 sai lầm lớn nhất cuộc đời Quan Vũ: Thả nhầm Tào Tháo, chửi nhầm Tôn Quyền, tin nhầm Lục Tốn

Tôn Quyền đại phá Lưu Bị tại Di Lăng, tại sao không dám xuất binh đánh Gia Cát Lượng diệt Thục quốc?

Chân dung võ tướng được Gia Cát Lượng tán dương nhất nhà Thục Hán: Triệu Vân, Khương Duy chưa sánh bằng

Tào Tháo, Lưu Bị sớm tiên liệu mầm họa Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng, Tào Phi không nghe theo

Vì sao Lưu Bị giả nhân giả nghĩa vẫn được sùng bái hơn Tào Tháo?

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

Tào Tháo thông minh tuyệt đỉnh vẫn có sai lầm chí tử nên không thể thống nhất Tam Quốc

Tào Tháo khiến cục diện Tam Quốc đại loạn ra sao nếu hành thích Đổng Trác thành công?

Bất ngờ với lý do Gia Cát Lượng binh yếu tướng mỏng vẫn quyết tâm tiêu diệt quân Tào Ngụy của Tào Tháo

Cặp 'chồng cú vợ tiên' sinh con đầu lòng nhưng nhan sắc của đứa trẻ mới gây chú ý

Chân dung mỹ nhân tuyệt sắc thời Tam Quốc khiến Tào Tháo 'trở mặt' với Quan Vũ

'Sốc' với lý do Tào Tháo không chiêu mộ Gia Cát Lượng về làm quân sư để thống nhất Tam Quốc

Quan Vũ vượt vạn quân lấy thủ cấp Nhan Lương mang nộp cho Tào Tháo thế nào?

Quan Vũ, Ngụy Diên và những hổ tướng có thể xoay chuyển cục diện Tam Quốc nếu không qua đời sớm

Lữ Bố trước khi chết để lại di ngôn về Lưu Bị khiến Tào Tháo chết không nhắm mắt

Vì sao Tào Tháo nhìn thấy tướng mạo phản trắc của Tư Mã Ý nhưng vẫn không dám trừ khử?

Có phải mâu thuẫn với Lưu Bị mà Gia Cát Lượng không tham chiến trận Chi Lăng?