Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho thanh toán di động

Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho thanh toán di động

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Mobile Payment: Rào cản chấp nhận công nghệ mới

Phó tổng giám đốc Samsung không muốn mang ví khi đi ăn phở

Phó tổng giám đốc Samsung không muốn mang ví khi đi ăn phở

Thanh toán qua di động là xu thế tất yếu của Việt Nam

Thanh toán qua di động là xu thế tất yếu của Việt Nam

Nỗ lực thúc đẩy thanh toán di động

Nỗ lực thúc đẩy thanh toán di động

Hàng loạt doanh nhân diễn giả cùng Jack Ma ngày 6/11 tại Việt Nam

Hàng loạt doanh nhân diễn giả cùng Jack Ma ngày 6/11 tại Việt Nam