Hacker và cảnh sát có thể mở khóa điện thoại bằng những...đầu được in 3D

Hacker và cảnh sát có thể mở khóa điện thoại bằng những...đầu được in 3D

Có rất nhiều thứ bạn có thể tạo ra với một máy in 3D, từ chi giả, giác mạc, súng ống, xe trượt băng đạt...