Cách phân biệt pin iPhone là thật hay dỏm

Cách phân biệt pin iPhone là thật hay dỏm

Nếu thay nhầm pin dỏm hoặc pin của bên thứ ba, Apple sẽ hiển thị cảnh báo để nhắc nhở người dùng.