Nissan bác bỏ đề nghị của Renault về người thay thế ông Ghosn

Nissan bác bỏ đề nghị của Renault về người thay thế ông Ghosn

Bê bối Renault-Nissan-Mitsubishi: 'Cú ngã ngựa' ngành ôtô toàn cầu

Bê bối Renault-Nissan-Mitsubishi: 'Cú ngã ngựa' ngành ôtô toàn cầu

Liên minh Nissan – Mitsubishi – Renault: Bằng mặt nhưng chưa bằng lòng

Liên minh Nissan – Mitsubishi – Renault: Bằng mặt nhưng chưa bằng lòng

Renault, Nissan và Mitsubishi tái khẳng định cam kết duy trì liên minh

Renault, Nissan và Mitsubishi tái khẳng định cam kết duy trì liên minh

Cựu Chủ tịch Nissan vướng thêm cáo buộc gian lận tài chính

Cựu Chủ tịch Nissan vướng thêm cáo buộc gian lận tài chính

Chủ tịch bị bãi nhiệm của Nissan bác bỏ cáo buộc gian lận tài chính

Chủ tịch bị bãi nhiệm của Nissan bác bỏ cáo buộc gian lận tài chính

Sự sụp đổ của 'ông vua không ngai' ngành công nghiệp xe hơi

Sự sụp đổ của 'ông vua không ngai' ngành công nghiệp xe hơi

Pháp muốn khai trừ Carlos Ghosn khỏi ban lãnh đạo Renault

Pháp muốn khai trừ Carlos Ghosn khỏi ban lãnh đạo Renault

Renault có người điều hành mới sau khi CEO Carlos Ghosn bị bắt

Renault có người điều hành mới sau khi CEO Carlos Ghosn bị bắt

Nissan quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Ghosn sau gần 20 năm lãnh đạo

Nissan quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Ghosn sau gần 20 năm lãnh đạo

Ông Carlos Ghosn bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Nissan

Ông Carlos Ghosn bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Nissan

Chủ tịch Nissan bị bãi nhiệm sau gần 2 thập kỷ lãnh đạo

Chủ tịch Nissan bị bãi nhiệm sau gần 2 thập kỷ lãnh đạo

Renault bổ nhiệm lãnh đạo mới sau bê bối giám đốc điều hành bị bắt

Renault bổ nhiệm lãnh đạo mới sau bê bối giám đốc điều hành bị bắt

Bị bắt vì cáo buộc gian lận tài chính, chủ tịch Nissan vẫn sẽ giữ nguyên chức vụ ở Renault

Bị bắt vì cáo buộc gian lận tài chính, chủ tịch Nissan vẫn sẽ giữ nguyên chức vụ ở Renault