Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Đô thị HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản pháp luật chồng chéo để giải phóng nguồn lực

Kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản pháp luật chồng chéo để giải phóng nguồn lực

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch rà soát văn bản pháp luật

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch rà soát văn bản pháp luật

Quán triệt các luật liên quan đến công tác công an

Quán triệt các luật liên quan đến công tác công an

Quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác công an

Quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác công an

Hoàn thiện chính sách huy động xã hội hóa trong giải quyết vấn đề môi trường

Hoàn thiện chính sách huy động xã hội hóa trong giải quyết vấn đề môi trường

Cục Thuế Yên Bái: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo cải cách

Cục Thuế Yên Bái: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo cải cách

TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn

TP.HCM tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiếng ồn

TP.HCM: Báo cáo việc xử lý vi phạm tiếng ồn hàng tháng

TP.HCM: Báo cáo việc xử lý vi phạm tiếng ồn hàng tháng

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án hành chính

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án hành chính

Đề xuất bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH

Đề xuất bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân: Không khó để có điểm 8 - 9

Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân: Không khó để có điểm 8 - 9

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và pháp luật

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và pháp luật

Tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lai Châu

Tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lai Châu

Thực hiện pháp luật: Bài quan trọng trong cấu trúc đề thi

Thực hiện pháp luật: Bài quan trọng trong cấu trúc đề thi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp cải cách tư pháp

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Đại Từ đảm bảo công tác bầu cử khóa XV theo đúng chỉ đạo

Đại Từ đảm bảo công tác bầu cử khóa XV theo đúng chỉ đạo

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành VHTTDL năm 2021

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành VHTTDL năm 2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp tục đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy định của Luật Thủ đô

Tiếp tục đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy định của Luật Thủ đô

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới

Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới

Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngành tư pháp Quảng Ngãi: Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Ngành tư pháp Quảng Ngãi: Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cấp tỉnh và cấp huyện

Chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cấp tỉnh và cấp huyện

Yên Bái tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích

Yên Bái tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích

Nâng cao nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nâng cao nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Triển khai nghị định trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Triển khai các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10

Bạc Liêu: Triển khai các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10

Hội thảo khoa học 'Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam bộ hiện nay'

Hội thảo khoa học 'Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam bộ hiện nay'

Triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Lâm Đồng có tân Giám đốc Sở Tư pháp

Lâm Đồng có tân Giám đốc Sở Tư pháp

'Hận quân không giáng giang lâu nguyệt': Phim tình huynh đệ cảm động, gay cấn trong từng tình tiết

'Hận quân không giáng giang lâu nguyệt': Phim tình huynh đệ cảm động, gay cấn trong từng tình tiết

Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IV

Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IV

Triển khai nhiệm vụ của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 01

Triển khai nhiệm vụ của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 01

Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm, dấu ấn nổi bật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm, dấu ấn nổi bật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả

Đại biểu Quốc hội: Việc triển khai công tác cải cách tư pháp còn chậm

Đại biểu Quốc hội: Việc triển khai công tác cải cách tư pháp còn chậm

Đà Nẵng có Học viện đào tạo phi công lái máy bay không người lái đầu tiên của Miền Trung

Đà Nẵng có Học viện đào tạo phi công lái máy bay không người lái đầu tiên của Miền Trung

Sự liêm chính của pháp luật

Sự liêm chính của pháp luật

Bộ, ngành Tư pháp xác định 16 nội dung cần tập trung truyền thông năm 2021

Bộ, ngành Tư pháp xác định 16 nội dung cần tập trung truyền thông năm 2021