Cục Kỹ thuật BĐBP: Phát huy sức mạnh tổng hợp lập nhiều thành tích thi đua quyết thắng

Cục Kỹ thuật BĐBP: Phát huy sức mạnh tổng hợp lập nhiều thành tích thi đua quyết thắng

Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP Sóc Trăng đã được triển khai toàn diện

Phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP Sóc Trăng đã được triển khai toàn diện

BĐBP Kon Tum: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

BĐBP Kon Tum: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hướng về cơ sở, đổi mới phong trào Thi đua Quyết thắng

Hướng về cơ sở, đổi mới phong trào Thi đua Quyết thắng

BĐBP Khánh Hòa: Phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện

BĐBP Khánh Hòa: Phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện

BĐBP Nghệ An: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc

BĐBP Nghệ An: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc

Vùng CSB 4 tuyên dương cá nhân, tập thể tại ĐH thi đua quyết thắng

Vùng CSB 4 tuyên dương cá nhân, tập thể tại ĐH thi đua quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Bộ đội Biên phòng Nghệ An dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Bộ đội Biên phòng Nghệ An dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

5 tập thể, 14 cá nhân thuộc BĐBP Sơn La được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen

5 tập thể, 14 cá nhân thuộc BĐBP Sơn La được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen

Xí nghiệp Liên hợp Z751 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Xí nghiệp Liên hợp Z751 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

'Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ...'

Thi đua để thầy dạy giỏi, trò bắn giỏi

Thi đua để thầy dạy giỏi, trò bắn giỏi

Thi đua giải quyết khâu yếu, việc khó và nhân rộng điển hình

Thi đua giải quyết khâu yếu, việc khó và nhân rộng điển hình

BĐBP Quảng Bình Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013-2018

BĐBP Quảng Bình Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013-2018

Xuất hiện nhiều mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phụ nữ Quân đội

Xuất hiện nhiều mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phụ nữ Quân đội

Các đơn vị tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Các đơn vị tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc trong phụ nữ quân đội

Tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc trong phụ nữ quân đội

Tôn vinh 135 tập thể, cá nhân điển hình trong Phụ nữ Quân đội

Tôn vinh 135 tập thể, cá nhân điển hình trong Phụ nữ Quân đội