Lực lượng vũ trang Nghệ An đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Lực lượng vũ trang Nghệ An đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Gặp gỡ 'Những ngôi sao quyết thắng'

Gặp gỡ 'Những ngôi sao quyết thắng'

Thi đua trong từng công việc

Thi đua trong từng công việc

Cụm thi đua số 7 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn'

Cụm thi đua số 7 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn'

'Lên rừng, xuống biển' đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

'Lên rừng, xuống biển' đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Sư đoàn 10 khai mạc Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sư đoàn 10 khai mạc Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Động lực nâng cao trình độ tổng hợp của đơn vị

Động lực nâng cao trình độ tổng hợp của đơn vị

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện quân dự bị

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc

Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị động viên

Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2018

Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2018

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai sáng tạo trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai sáng tạo trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa