Chú trọng xây và nhân rộng điển hình trong thi đua

Chú trọng xây và nhân rộng điển hình trong thi đua

Bảo đảm 100% nhu cầu về thực phẩm cho bộ đội

Bảo đảm 100% nhu cầu về thực phẩm cho bộ đội

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Động lực tạo nên thành công

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Động lực tạo nên thành công

Học viện Biên phòng đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

Học viện Biên phòng đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

Xây dựng điểm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông

Xây dựng điểm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông

Người cán bộ chính trị nhiệt tình, trách nhiệm

Người cán bộ chính trị nhiệt tình, trách nhiệm

Quân đoàn 3 tổ chức tọa đàm vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình và đơn vị

Quân đoàn 3 tổ chức tọa đàm vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình và đơn vị

Cụm thi đua số 6 BĐBP: Nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng

Cụm thi đua số 6 BĐBP: Nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng

Sư đoàn 309: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sư đoàn 309: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh Lâm Đồng

Nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh Lâm Đồng

Sư đoàn 309 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sư đoàn 309 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Không ngừng học hỏi, say mê sáng kiến

Không ngừng học hỏi, say mê sáng kiến

Thi đua là động lực thực hiện tốt công tác kỹ thuật xe-máy

Thi đua là động lực thực hiện tốt công tác kỹ thuật xe-máy

Phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Không ngừng học hỏi, say mê sáng kiến

Không ngừng học hỏi, say mê sáng kiến

'Người chiến sĩ Phòng không – Không quân ưu tú' trong lòng dân

'Người chiến sĩ Phòng không – Không quân ưu tú' trong lòng dân