Cha mẹ trồng cây 'đức' , con cháu hưởng quả 'phúc'

Cha mẹ trồng cây 'đức' , con cháu hưởng quả 'phúc'

Mọi việc cha mẹ làm hôm nay, tốt hay xấu sẽ quyết định con cháu sau này được hưởng phước báo hay phải trả...