Đề thi tham khảo vào lớp 10 Hà Nội: Vừa sức

Đề thi tham khảo vào lớp 10 Hà Nội: Vừa sức

Giải pháp nào cho kỳ thi THPT quốc gia chất lượng và tin cậy?

Giải pháp nào cho kỳ thi THPT quốc gia chất lượng và tin cậy?

Những việc quan trọng phải được kiểm soát 'tay đôi', 'tay ba' độc lập

Những việc quan trọng phải được kiểm soát 'tay đôi', 'tay ba' độc lập

Nhan sắc thật của các Phi tần, Cách cách Trung Quốc có xấu như lời đồn?

Nhan sắc thật của các Phi tần, Cách cách Trung Quốc có xấu như lời đồn?

Một số cải tiến kĩ thuật hoàn thiện kỳ thi THPTQG 2019

Một số cải tiến kĩ thuật hoàn thiện kỳ thi THPTQG 2019

Thi quốc gia sẽ giữ ổn định đến năm 2023

Thi quốc gia sẽ giữ ổn định đến năm 2023

Vai trò của Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo trong việc chống gian lận thi cử

Vai trò của Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo trong việc chống gian lận thi cử

Thi quốc gia, phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu địa phương

Thi quốc gia, phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu địa phương

Đề xuất điều chỉnh 6 nội dung kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - 2020

Đề xuất điều chỉnh 6 nội dung kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - 2020

Thi THPT quốc gia 2019: Chấm chéo liệu có còn 'bắt tay nhau'?

Thi THPT quốc gia 2019: Chấm chéo liệu có còn 'bắt tay nhau'?

Nhắn gửi học sinh thi THPT quốc gia 2019

Nhắn gửi học sinh thi THPT quốc gia 2019

Kỳ thi Trung học phổ thông 2019: Quan trọng nhất là điều chỉnh khâu chấm thi

Kỳ thi Trung học phổ thông 2019: Quan trọng nhất là điều chỉnh khâu chấm thi

Thi THPT quốc gia: Bộ GD&ĐT sẽ chấm tập trung?

Thi THPT quốc gia: Bộ GD&ĐT sẽ chấm tập trung?

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 được cải tiến nhằm ngăn chặn gian lận

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 được cải tiến nhằm ngăn chặn gian lận

Chống gian lận thi cử: Đề xuất có phách cho bài thi trắc nghiệm

Chống gian lận thi cử: Đề xuất có phách cho bài thi trắc nghiệm

Đề xuất 6 giải pháp đổi mới thi THPT quốc gia 2019

Đề xuất 6 giải pháp đổi mới thi THPT quốc gia 2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Dự kiến tổ chức chấm chéo theo cụm

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Dự kiến tổ chức chấm chéo theo cụm

Mọi điều chỉnh thi THPT quốc gia đều hướng tới thuận lợi cho người học

Mọi điều chỉnh thi THPT quốc gia đều hướng tới thuận lợi cho người học

Các địa phương sẽ không được tự chấm bài thi

Các địa phương sẽ không được tự chấm bài thi

'Sẽ tính toán để đổi mới thi cử không bị sốc'

'Sẽ tính toán để đổi mới thi cử không bị sốc'

Đề xuất không thi chung đề, chỉ chung buổi

Đề xuất không thi chung đề, chỉ chung buổi

Đề xuất tách 2 phần đề thi THPT quốc gia: Thi tốt nghiệp và thi đại học

Đề xuất tách 2 phần đề thi THPT quốc gia: Thi tốt nghiệp và thi đại học

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ cải tiến quy trình tổ chức thi, chấm thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ cải tiến quy trình tổ chức thi, chấm thi

9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong năm học mới

9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong năm học mới

Triển khai nhiệm vụ năm học mới, nhiều đóng góp tâm huyết cho kỳ thi THPT QG

Triển khai nhiệm vụ năm học mới, nhiều đóng góp tâm huyết cho kỳ thi THPT QG

Thi THPT quốc gia 2019: Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh đề thi

Thi THPT quốc gia 2019: Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh đề thi

Cầu thị và kiên định

Cầu thị và kiên định

Năm học 2017 - 2018: Nhiều vấn đề 'nóng' chưa được giải quyết

Năm học 2017 - 2018: Nhiều vấn đề 'nóng' chưa được giải quyết

Tiếp tục hoàn thiện kỳ thi THPT quốc gia

Tiếp tục hoàn thiện kỳ thi THPT quốc gia

'Không có giải pháp nào hoàn hảo trong quá trình đổi mới thi cử, giáo dục'

'Không có giải pháp nào hoàn hảo trong quá trình đổi mới thi cử, giáo dục'

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi khó và có kẽ hở trong bảo mật thi THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi khó và có kẽ hở trong bảo mật thi THPT

Năm 2019 sẽ tổ chức chấm thi THPT Quốc gia theo cụm

Năm 2019 sẽ tổ chức chấm thi THPT Quốc gia theo cụm

Đây là những giải pháp của Bộ Giáo dục để hoàn thiện kỳ thi quốc gia 2019

Đây là những giải pháp của Bộ Giáo dục để hoàn thiện kỳ thi quốc gia 2019

Năm 2019: Ổn định, hoàn thiện kỳ thi?

Năm 2019: Ổn định, hoàn thiện kỳ thi?

Ðể kỳ thi THPT quốc gia thật sự hiệu quả

Ðể kỳ thi THPT quốc gia thật sự hiệu quả

Một kỳ thi hoàn thiện sẽ tạo được niềm tin trong xã hội

Một kỳ thi hoàn thiện sẽ tạo được niềm tin trong xã hội

'Bệnh thành tích chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm và ngày càng nghiêm trọng hơn'

'Bệnh thành tích chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm và ngày càng nghiêm trọng hơn'

Vụ nâng điểm ở Hà Giang cho thấy khâu cán bộ cần được xem trọng

Vụ nâng điểm ở Hà Giang cho thấy khâu cán bộ cần được xem trọng