Xuyên đêm cứu ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Đưa ngư dân lâm bệnh nặng từ ngoài khơi vào đất liền

Đưa ngư dân lâm bệnh nặng từ ngoài khơi vào đất liền

Vượt gần 200 hải lý cứu chữa thuyền viên có triệu chứng đau đầu

Vượt gần 200 hải lý cứu chữa thuyền viên có triệu chứng đau đầu

Xuyên đêm cứu nạn ngư dân bị tai biến tại Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu nạn ngư dân bị tai biến tại Hoàng Sa

Kịp thời đưa thuyền viên gặp nạn trên biển tới bệnh viện

Kịp thời đưa thuyền viên gặp nạn trên biển tới bệnh viện

Kịp thời cứu chữa thuyền viên bị tai biến tại quần đảo Hoàng Sa

Kịp thời cứu chữa thuyền viên bị tai biến tại quần đảo Hoàng Sa

Dân tố bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường

Dân tố bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường