Cảnh giác với nhóm tự xưng là 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kiên quyết ngăn chặn hoạt động trái phép của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''

Kiên quyết ngăn chặn hoạt động trái phép của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''

Lật tẩy các chiêu bài của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Lật tẩy các chiêu bài của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Tín đồ theo tà đạo sinh hoạt theo lối nguyên thủy, đốt quần áo thả trôi sông

Tín đồ theo tà đạo sinh hoạt theo lối nguyên thủy, đốt quần áo thả trôi sông

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh lên tiếng về nhóm người tự xưng 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh lên tiếng về nhóm người tự xưng 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Uống thuốc phá thai để theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Uống thuốc phá thai để theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Công an xử lý nhiều nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' truyền đạo trái phép ở Hà Tĩnh

Công an xử lý nhiều nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' truyền đạo trái phép ở Hà Tĩnh

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Đủ chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Đủ chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo

Cô gái Nghệ An viết cam kết từ bỏ 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cô gái Nghệ An viết cam kết từ bỏ 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

12 người đang truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ'

12 người đang truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ'

Công an, trường học cảnh báo hoạt động của Hội 'Thánh Đức chúa trời Mẹ'

Công an, trường học cảnh báo hoạt động của Hội 'Thánh Đức chúa trời Mẹ'

Báo động 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' lan rộng

Báo động 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' lan rộng

Tà đạo 'Hội thánh của Đức Chúa trời' đã xuất hiện tại Hà Tĩnh

Tà đạo 'Hội thánh của Đức Chúa trời' đã xuất hiện tại Hà Tĩnh

'Hội thánh của đức chúa trời' vươn vòi bạch tuộc ở Hà Tĩnh

'Hội thánh của đức chúa trời' vươn vòi bạch tuộc ở Hà Tĩnh

Người dân cần tỉnh táo với 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Người dân cần tỉnh táo với 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Vợ bỏ chồng và ba con đi theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Vợ bỏ chồng và ba con đi theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Bỏ cả chồng con theo 'Hội thánh của Đức chúa trời'

Bỏ cả chồng con theo 'Hội thánh của Đức chúa trời'

Vợ bỏ chồng cùng 3 con nhỏ theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Vợ bỏ chồng cùng 3 con nhỏ theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Vợ mê muội theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', chồng vô vọng đòi tìm

Vợ mê muội theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', chồng vô vọng đòi tìm

Vợ bỏ theo 'Đức Chúa Trời Mẹ', chồng đi tìm bị dọa chặt chân

Vợ bỏ theo 'Đức Chúa Trời Mẹ', chồng đi tìm bị dọa chặt chân

CA Hà Tĩnh kêu gọi cảnh giác với tổ chức 'Đức Chúa Trời Mẹ'

CA Hà Tĩnh kêu gọi cảnh giác với tổ chức 'Đức Chúa Trời Mẹ'