Thanh Hóa: Xô xát trong đám cưới, 1 người bị đâm tử vong

Thanh Hóa: Xô xát trong đám cưới, 1 người bị đâm tử vong

Nam thanh niên bị đâm chết sau cuộc cãi vã ở đám cưới

Nam thanh niên bị đâm chết sau cuộc cãi vã ở đám cưới

Thanh Hóa: Xô xát ở đám cưới, đâm chết người rồi bỏ trốn

Thanh Hóa: Xô xát ở đám cưới, đâm chết người rồi bỏ trốn

Nam thanh niên bị đâm chết trong đám cưới làng

Nam thanh niên bị đâm chết trong đám cưới làng

Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

Đi dự đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

Đi dự đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thanh Hóa: Mâu thuẫn tại đám cưới, một thanh niên bị đâm tử vong

Đi chơi đám cưới, 1 thanh niên bị đâm chết

Mâu thuẫn tại đám cưới, một người bị đâm tử vong