Đắk Lắk: Xe bồn mất lái tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ, 5 người thương vong

Đắk Lắk: Xe bồn mất lái tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ, 5 người thương vong

Xe bồn mất lái gây tai nạn liên hoàn cho phương tiện dừng đèn đỏ

Xe bồn mất lái gây tai nạn liên hoàn cho phương tiện dừng đèn đỏ

Xe bồn mất thắng tông xe tải dừng đèn đỏ, nhiều người thương vong

Xe bồn mất thắng tông xe tải dừng đèn đỏ, nhiều người thương vong

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, 4 người thương vong

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn, 4 người thương vong

Đắk Lắk: Xe bồn mất lái, 'vồ' nhiều phương tiện chờ đèn đỏ

Đắk Lắk: Xe bồn mất lái, 'vồ' nhiều phương tiện chờ đèn đỏ

Tông xe liên hoàn, nhiều người thương vong

Tông xe liên hoàn, nhiều người thương vong

Tai nạn do xe bồn mất thắng tại đèn đỏ, nhiều người thương vong

Tai nạn do xe bồn mất thắng tại đèn đỏ, nhiều người thương vong

Xe bồn mất phanh, tông 3 xe máy và xe tải đang dừng đèn đỏ

Xe bồn mất phanh, tông 3 xe máy và xe tải đang dừng đèn đỏ

Xe bồn mất thắng tông hàng loạt xe máy, xe tải dừng đèn đỏ

Xe bồn mất thắng tông hàng loạt xe máy, xe tải dừng đèn đỏ